V kostce
Lidé jsou v jádru dobří, i když si asi často myslíme opak. Tíhneme k realismu, čekáme to horší, protože to vypadá jako to pravděpodobnější. Hodně experimentů, které prokazují, že principiálně jsme zlí, bylo zmanipulováno. Často se to hodilo k manipulaci, například církvi. Dáváme přednost špatným zprávám. Vidíme díky nim svět horší.

Na druhou stranu se objektivně spousta zla udála - díky despotům, díky tomu, že jsme se nedokázali postavit na obranu proti němu.

Ale to (nejspíš) neznamená, že jsme v jádru zlí a zkažení. Doufejme 😉

(hezky to navazuje na téma Univerzálního příjmu)
Bombardování nedokáže zlomit lidi - má přesně opačný účinek. Vede k pomoci a růstu morálky. (Británie, Německo, Vietnam, … - všude to dopadlo stejně)

Při katastrofách se majoritně projevuje altruismus a vzájemná pomoc - vše ostatní, viditelné v mediích, je okrajové. Převažuje klid, málokdy propukne panika.

Většina vojáků podle výzkumů nedokáže vystřelit.

Teorie tenké civilizační slupky - v případě problému se rychle protrhne a člověk se propadne o několik radu. V realitě - spíše opačně.

Myslíme si, ze jsme spíše špatní, že to se světem jde z kopce, i když opak je pravdou. Čísla se lepší, život se lepší... ale stejně teskníme po lepší časech, co už byly.

Zpravodajství se zaměřuje na negativní extrémy. Je to neutuchající zdroj špatné nálady. Lépe ho moc nesledovat (analogicky sociální sítě)

Věčný spor:
 • T. Hobbes - lidé jsou sobci ( základ moderní ekonomie), je potřeba pevná ruka, vůdce, diktátor, ideálně osvícený, který určuje, co je dobré pro komunitu
 • J.J. Rosseau - lidí jsou dobří, ničí je civilizace, soukromé vlastnictví, .... vlastně umělé, nepřirozené instrumenty

Nejsme v principu chytřejší, bystřejší nebo nemáme lepší paměť než primáti - ale dokážeme je překonat v sociálním učení. Odkoukáváme od sebe navzájem.

Homo neandrtalis měl větší mozek a byl silnější. Jen pravděpodobně nebyl spolupracující.

Šlechtění polárních lišek - původně agresivní - postupně se vybírali ty méně a časem začaly fungovat s člověkem. Vyšly i testu jako inteligentnější.
Korelace přátelskosti a inteligence.

Zvířata i lidé jsou jemnější, samci se vice podobají samicím. Zjemňují se.

Homo puppy


Lovci, sběrači - nakonec se chytili do pasti. Původní život vyměnili za otroctví, ze kterého pak už nebylo úniku. Instituce posilovaly, nešlo je zvrátit.

Velikonoční ostrov , Pán much - časem dochází k překrucování, obecně negativní výstupy táhnou více. Polopravdy se stávají pravdami, jistotami.

Banalita zla (A. Eichman)- aktivní byrokrat, který zabije miliony lidi.


Experiment s proudem - lidé zpravidla věřili, že to dělají pro dobrou věc, vědecký pokrok.

Lidé prostě budou dělat strašné věci, pokud uvěří, že to je pro dobro.

Proč nefungovala (západní) propaganda na vojáky werhmachtu? Měli extrémně silné kamarádské vazby.
Je to hlavní faktor, který rozhoduje o síle armády - přátelství mezi vojáky. Vojáci hlavně bojují za sebe navzájem.

Ideologie hraje relativně malou roli. Klíčové je přátelství, pocit, ze jsem součástí něčeho většího.
Ideologie je důležitá pro vůdce.

Empatie a xenofobie jsou 2 strany stejné mince. Hypetrofovaná empatie nás uzavírá do bubliny, co je blíž je důležitější.

Will to doubt
Will to believe

Experiment s krysami - 2 skupiny - jedna označena jako trénovaná, druhá jako apatická, i když jsou obě stejné.
"Trénovaná" skupina dosahovala mnohem lepších výsledků.
Očekávání se propisují do chování a zacházení. K někomu, na koho koukám dobře, se dobře a hezky chovám.

Pygmalion efekt - pokud čekám, že někdo je skvělý, chovám se tak němu a dojde k sebenaplňujícímu se proroctví
Golem efekt - opačně, nocebo - odstrčení mají horší přístup a těžší se prosadit


Kolektivní ignorance - studenti na přednášce poslouchají od autority absolutní nesmysly a nikdo se neozve (experiment Arielyho). Platí i obecně, je těžké se ozvat v rámci davu.

Vnější motivace - je spousta věcí, kde má opačný účinek.
U spousty činností, které neděláme kvůli bonusům a odměně.

Organizace, které fungují v malých týmech bez řízení / manažerů. (zdravotní péče v NL)

Nedostatek důvěry v lidi vede ke složitým procesům, které na konci marginalizují primární účel / produkt organizace.

Vězeňský system v Norsku - věznice Halden, Bastøy
Snaha o lidský přístup, který vede k výrazně nižší recidivě...
Pokud se k někomu chováš jako ke zvířeti, zpravidla se bude chovat jako zvíře.
(a viceversa)

10 tipů:
 1. při pochybnostech vycházejte z dobra - negativní poznámky mají mnohem větší sílu než dobré - neopodstatněná důvěra vždy vyplave, ale to neplatí naopak. Obecně je efektivnější strategie lidem důvěřovat.
 2. myslete na win-win scénáře - prospěju ostatním, prospěju sobě
 3. pokud chcete zlepšit svět, ptejte se - nedělej jiným to, co bys chtěl, aby dělali Tobě, mohli by mít jiný vkus. GB Shaw
 4. zmírněte empatii , trénujte soucit - reálná empatie je extrémně náročná, nedá se zvládnout ustát
 5. třebaže pro ostatní nemáte pochopení, snažte se jim porozumět
 6. mějte rádi své blízké, stejně jako blízké milujte ostatní - neštěstí blízkého je stejně strašně jako kohokoli cizího
 7. vyvarujte se zpráv
 8. nebijte nacistu
 9. nestyďte se za dobro
 10. buďte realisté, ale ne pesimisté