• Working for live not live for work
 • We would rather have a hole in our company than have an asshole in our comapny
 • výrobce paddleboardů Tower
 • ve firmě nastavil pracovní dobu 5 hodin denně za mzdu, která odpovídá klasické pracovní době
 • ve firmě je výrazně vyšší produktivita, která kompenzuje kratší čas
 • pokles pracovní doby, ale ne očekávání a plánů, tj. růst produktivity je nezbytný
 • lidi se snaží stihnout svoji práci v kratším čase, aby si mohli užívat koníčků, rodiny, rozvíjet svoje koníčky nebo si třeba dělat vedlejší práci, pokud chtějí
 • když je potřeba, stejně je potřeba pracovat výrazně víc
 • potenciál pro zlepšení vztahů a sociálních vazeb, které člověka reálně udělají šťastnějším
 • snižuje to riziko vyhoření
 • ze strany zaměstnanců, kteří preferují volný čas a work-life balance, výrazně větší zájem - nemusí je přeplácet v situaci, kdy jich je na trhu málo
 • HR strategie pro získávání talentů
 • přitáhne to nejlepší, ale taky ty nejhorší, kteří chtějí dělat minimum
 • stejně spousta těch nejlepších a dobře placených lidí primárně řeší plat a jeho absolutní výši
 • o firmě se mluví, je to v podstatě reklama zdarma (WOM)
 • pracovat 8 hodin denně není z jeho pohledu dogma, pochází z dob Forda, kdy 8 hodin a 5 dnů vlastně byl velký výdobytek - od té doby se prakticky nic v této oblasti nepohnulo
 • dnešní produktivní pracovníci jsou hodně jiní oproti těm před desítkami let
 • Bill Gates: skvělý programátor je 10000x přínosnější než průměrný - excelentní člověk dokáže být řádově efektivnější
 • znamená to výrazný růst hodinové sazby
 • kombinace s profit sharingem - např. max 8000$ (5% profitu)

Z mého pohledu
 • v podstatě dobrý nápad
 • má to pojaté jako firemní marketing, možná směrem k investorům (firma je zainvestovaná, tj. není o čirém dobru 🙂
 • možná je to trošku analogie k volné pracovní době, problém je stanovit cíle a kontrolovat je - ani tak to není spílání na lidské neřesti, ale i směrem ke sjednocování cílů
 • podle mě to může dobře fungovat jen za předpokladu, že ta práce je hodně i koníčkem, tj. vlastně počítám hodiny