S genetikou jsem skončil u hrášku na zahradě brněnského kláštera, ale vždycky mě přišla jako extrémně zajímavé téma. Tato knížka se mi fakt špatně četla - samá korelace, skóre, variance, ..., i na statistice jsem bohužel málo poslouchal, ale většinou jsem se nakonec prokousal. Technické detaily jsem se ani nesnažil pochopit, ale ty principy a zákonitosti mě často překvapily.

  • Polygenni skóre - analýza dna
  • Léčení příčin a ne symptomů - poprvé v dějinách psychologie
  • Abnormální je normální - nemoc není ano/ne, ale je to většinou kvantitativní dimenze, pozice ve spektru, chvostu normálního rozložení
  • Existuje minimum jednogenových poruch, zbytek je jen kvantitativních / spektrálních
  • Sourozenci mají 50% shodu DNA, zbývající vliv je náhodný, sdílené a nesdilené prostředí
  • Vliv DNA je kontinuální
  • Individuální léčba na bázi genotypu
  • Socioekonomické vlivy jsou často propojené s genetikou - rodiče mají univerzitu / děti jsou na univerzitu
  • Neřešit tolik slabé stránky ("poruchy") / okraje spektra, ale zjistit ty silné a zaměřit se na ně