Stručně shrnuto, malá postupná zlepšení neregistrujeme.
Dáváme mnohem větší váhu jednotlivým událostem, které nedokážeme správně vyhodnotit.
Svět se v absolutní většině ukazatelů výrazně zlepšuje.
Máme pocit, že jsou státy /regiony, které jsou chudé jednou provždy a vůbec neregistrujeme, že to u spousty už není pravda.
Populační křivka jednoznačně koreluje s příjmem, nikoli s etnikem nebo náboženstvím. S růstem příjmu celosvětově výrazně klesá počet dětí na ženu a mění se zdroje růstu populace (delší délka dožití)
(dtto IMHO sklony k terorismu a spol., které korelují s příjmem a vzděláním)

A pořád platí, že žijeme ve velmi bohatém a klidném regionu. A vůbec si toho nevážíme!


10 zkreslení
Instinkt propasti - my a oni, rozvinutý a rozvojový svět. Země se přesouvají mezi kategoriemi. 100 let zpátky bylo Švédsko na úrovni 2.

Negativita - pozitivní zprávy nikoho nezajímají
Lineárnost - minulý vývoj jde těžko protáhnout do budoucna, platí všude :)
Strach
Zkreslení velikosti - přepočet absolutních čísel, vhodné srovnání dat
Zobecnění - kontext dat
Osudovost - věci nejsou dané navždy, státy jsou jen různém stupni vývoje
Úhel pohledu
Obviňování - kdo za to může, zpravidla někdo jiný 🙂 člověk, národ, skupina, ...
Urgentnost - když mám pocit, že něco musím udělat hned, často chybuji


 1. 60% dívek v zemích s nízkým příjmem dokončí zákaldní školu
 2. Většina lidí žije v zemích se středním příjmem
 3. Jen cca 10% lidí žije v extrémní chudobě
 4. Celosvětová průměrná délka života je přes 72 let (souvisí to hlavně s poklesem úmrtnosti v prvních 5 letech)
 5. V roce 2100 nebude více dětí než nyní.
 6. Největší nárůst lidstva bude v kategorii 15-74
 7. Za posledních 100 let klesl počet obětí katastrof na 25%
 8. 7,55 mld lidí v roce 2017 (0,8 Evropa, Amerika 1mld, Afrika 1,3 mld, Asie 4,4 mld)
 9. 88% dětí do 1 roku je očkováno.
 10. Ženy mají v průměru 9 let školy, muži 10.
 11. 85% lidí má přístup k elektřině.