Vývoj znalostí matematiky a jejich využívání v čase :)